CÔNG VIỆC

giữ chúng tôi liên tục phát triển

nơi cung cấp giải pháp cho một văn phòng làm việc hiện đại

ANC - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức
các sản phẩm McKenic tại Việt nam

Lĩnh vực áp dụng:

Công nghiệp

Điều hòa không khí

Khách sạn, nhà hàng

Gia đình, trường học

nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho ngành dầu khí

KHOAN THĂM DÒ

KHAI THÁC

TRUYỀN DẪN KHÍ

nơi cung cấp mọi giải pháp

Dân dụng

Văn phòng

Hàng hải

Dầu khí

 
 
 
 
 

     ANC là gì?

ANC là viết tắt của An Na Co., Ltd, Công ty TNHH An Na được thành lập năm 2010 với mục tiêu là cung cấp đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Nhiệm vụ của ANC là giúp cải thiện công việc của khách hàng, bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, an toàn, đáng tin cậy và sáng tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện thời, cũng như trong tương lai của khách hàng.

ANC có chính sách dành riêng cho mục tiêu bảo vệ môi trường. Bởi điều này, ANC đã chọn an toàn môi trường và chất lượng là những ưu tiên hàng đầu trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình.

Xem tiếp

     Tầm nhìn của ANC

Để ANC được phát triển bền vững vào lâu dài, công ty chúng tôi xác định:

  • Lấy lợi ích của CỘNG ĐỒNG là cốt lỗi để xây dựng thương hiệu.

  • Lấy lợi ích của KHÁCH HÀNG làm nguồn động lực làm việc.

  • Lấy lợi ích của NHÂN VIÊN làm tiền đề cho sự phát triển của công ty.

Xem tiếp

     Sản phẩm và Dịch vụ

Mr McKenic

Xem tiếp

Sản phẩm Công nghiệp

Xem tiếp

Thiết bị Văn phòng

Xem tiếp